Tillägg till årets runda

2023-08-20

Evelina Mosbaek, Kroksjöbo Mosjölund, 362 91 Tingsryd ställer ut på årets runda. Evelina tillverkar keramik och har en fin trädgård. E-post: emakeriet@live.se Instagram: @emakeriet
Mer info om Evelina här>>>

55. Älmeboda kyrka i Rävemåla
Anna Debora Zimmermann
Bildkonstnär och poet, bor och arbetar i Heidelberg och Konga. Har studerat bildkonst i Mannheim och uttryckskonst i San Francisco. Många år av utställningsverksamhet. Arbetet är inriktat på installation, objektkonst, metallbild och etsning. Ett utdrag av hennes verk kommer att visas i kyrkan.
Hemsida: www.annadeborazimmermann.de

Anna Swanholm-Rasmussen, Skarmansmåla Nyadal, Älmeboda har endast öppet på söndagen.