För en billig peng kan även du stötta kulturen i Tingsryds kommun! Vill du synas i foldern och på hemsidan? Har vi missat din länk?
Klicka här och skicka oss ett mail!

Guldpartners för Konst & Hembygdsrundan 2023 är Tingsryds kommun, Sparbanken Eken och Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg.